петък, 4 април 2014 г.

Правописният речник, който ще ни направи...неграмотни!

Това може да бъде рекламното изречение на новия "Официален правописен речник на български език", издаден от БАН чрез издателство "Просвета" и с авторски колектив под ръководството на проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. Някой ще попита: "Ама можем ли да станем още по-неграмотни?" "Ами не остана много, дето се вика", ще кажат песимистите, а оптимистите ще добавят: "Може, може!"
Няма по-голяма безотговорност по отношение на езика от тази да въведеш нови правописни правила в един момент, когато нацията главоломно изпростява по редица икономически, геополитически и други международни причини. Резлутатът от това, разбира се, не може да бъде друг освен още по-голямо объркване, още по-голяма неграмотност и още по-голямо изпростяване.
По един или друг начин проф. Мурдаров е успял да се наложи в Института по български език при БАН и да му одобрят новия правописен речник. Това става без всякакви дискусии, без всякакво съгласуване с по-широки кръгове (а все пак за родния ни език става дума!) и, на практика, с насилствено налагане на промените. При това без да се решат истински и наболели проблеми на книжовния език като пълния и краткия член например, които езиковата норма вече наистина завинаги и безвъзвратно е отхвърлила. И ако си мислите, че в увода на този речник има някаква прегледна информация как е било досега и какво точно се променя, дълбоко се лъжете. Тцъ!, както се казва на разговорен български. Един от смешните резултати е, че напоследък всички пишат второ лице множествено число на личното местоимение (вие) с главна буква, независимо дали пишат надпис върху етикет на лютеница или официално писмо.
Последствията са по-лоши, отколкото можеше да се очаква. Всъщност в момента никой не знае какво е правилно? Една част от коректорите спазват описанието на правилата в новия правописен речник. Друга част от коректорите обаче не ги спазват и ги бойкотират. Бойкот има и от страна на академичната общност в университетите, които пък обучават бъдещите езиковеди, учители и т.н. А, и като казахме учители, най-голяма е кашата в училище! Къде децата са неграмотни по хиляди различни причини, къде учебниците вече няма да знаят какво точно да им кажат. Защото в учебниците нещата по граматиката са си описани според старите правила. А Министерството на образованието не е казало, че има нови правила на българския език. Ей такива работи...Дали наистина вече не е време за Закон за българския език? Пък и както е тръгнало, то по улиците надписи на кирилица вече почти няма...